Přístřešek - průběh stavby 2

1.

1.

2.

2.

3.

3.